PMB
pmb
pmb
Strona Główna Aktualności Produkty Jakoś PMB Do pobrania Kuchnia TV Kontakt


Co nowego ?
Aktualności
Informacje o przetargach aktualnych
Informacje o przetargach archiwalnych
 
 
Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzajac nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
 
Więcej na temat cookies
 

pmb
Aktualnoœci


 
Ostatnie wiadomości powrót
     
       
Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku w zakresie uwzględnienia uwag PMB w sprawie przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową

URB.II.6720.7.2014
12

Informuję, że zarządzeniem Nr 540/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. zostały rozpatrzone wszystkie uwagi zgłoszone do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku". Zarządzenie zostało opublikowane na stronie internetowej http://www.bip/ .bialystok.pl (Zarządzenia Prezydenta).

Uwaga PMB S.A. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia działek nr 1237/2, 237/4, 1237/10, 1237/11, 1237/12, 1237/13, 1237/14, 1237/15 w rej. ulic Poziomej, Sowlańskiej i Plażowej pod zabudowę mieszkaniową wysokiej intensywności nie została uwzględniona.
Przedmiotowe działki znajdują się w jednorodnym funkcjonalnie kwartale zabudowy związanej z działalnością gospodarczą, położonym pomiędzy ulicami: Plażową, Dojnowską, Sowlańską i Poziomą. W skład tego kwartału wchodzą nie tylko nieruchomości będące w dyspozycji składającego uwagę.
Łączenie funkcji o charakterze produkcyjno-usługowym z funkcją mieszkaniową w ramach jednego kwartału zabudowy może powodować konflikty funkcjonalne i społeczne oraz jest sprzeczne z zasadami ładu przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 pkt 12 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przedstawiony Radzie Miasta Białystok, która ostatecznie rozstrzygnie o sposobie ich rozpatrzenia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

2015-09-17
   
 
 
Wstecz Do góry Drukuj
 
 
         Projekt i wykonanie : Szekalski.com nota prawna